Det har kommit en ny Europeisk standard som sätter krav på säkerhet och funktion på invändiga solskydd. 

Det gäller installation i miljöer där småbarn, 0-42 månader, rimligen kan tänkas uppehålla sig.

Direktiven gäller även när man inte känner till förutsättningarna gällande närvaro av barn.

Små barn kan strypas av draglinor, kulkedjor och band, som används till solskydd, eftersom de kan linda dessa runt halsen.

Placera linor, kulkedjor mm. utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spjälsängar utom räckhåll för linor eller kulkedjor etc. Knyt inte ihop linorna. Se till att linorna inte tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna i enlighet med installationsanvisningarna på dessa för att minska risken för en olycka. (I enlighet med EN 13120)

Frihängande persienn/plissé

Vid frihängande persienn så monterar vi från fabrik en linsamlare (säkerhetsklocka) som håller ihop alla linorna från persienn, och den monteras 10 cm från överlistens underkant. Linsamlaren utlöser vid max 6kg tryck (enligt EN-13 120) så att det inte finns någon stryprisk. Linsamlaren som monteras på fönstret ska ta hand om all lina vid uppdragen persienn och ska monteras minst 150 cm över golv.

Vid lågt placerade persienner så finns en förspänd persienn i samma utförande som den frihängande standardpersiennen. Skillnaden är att man har inga lösa linor, utan man manövrerar persiennen genom att dra i handtagen på underlisten av persiennen och släpper där man önskar att persiennen ska vara. Vridstång lika standardpersienn.

Mellanglaspersienn/plissé

Vid mellanglaspersienn så monterar vi mässingsnipplar på varje lina på persiennen. Sedan monteras linsamlaren (säkerhetsklockan) dit efter man fört igenom linorna med mässingsnipplarna genom snörledaren. Linsamlaren utlöser vid max 6kg tryck så att det inte finns någon stryprisk. Linsamlaren som ska ta hand om all lina vid uppdragen persienn ska monteras minst 150 cm över golv.